Andrzejki

Wróżby: Andrzejkowe, na Andrzejki, dla Andrzeja, Katarzynki.

Jak mówi stare, polskie przysłowie “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”.
Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne Andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb.

Andrzejki to wieczór matrymonialnych wróżb odprawianych w wigilię dnia św. Andrzeja Apostoła.
Początkowo był to wieczór wyłącznie wróżb matrymonialnych niezamężnych dziewcząt. Wróżby te były traktowane bardzo poważnie i odprawiano je w odosobnieniu. Dopiero później wieczór wigilii świętego Andrzeja (czyli wieczór i nocy z 29 na 30 listopada) stał się przede wszystkim zabawą.

Podczas,gdy św. Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkryciu przyszłości, chłopcy spotykali się na podobne wróżby w wigilię św. Katarzyny, czyli 24 listopada.
“W święto Katarzyny są pod poduszką dziewczyny”. Jednak z czasem katarzynki uległy zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy są połączone i obchodzone równocześnie jako tradycyjne Andrzejki.

Andrzejkowe wróżby przetrwały aż do dziś i do dzisiaj cieszą się niesłabnącą popularnością.

Przysłowia na Andrzeja:

Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.

Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.

Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.

Na świętego Andrzeja, trza kożucha dobrodzieja.

Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja.

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.

Lanie wosku


star - najlepsze strony ezoteryczne w internecie

mapa strony